[kapcsolat]   husken

100

 

BistRovásHU

 

Fusing workshop

 

MaJel nyitva tartás

 

kitüntetés

 

MTN

 

eperjesi egyetem

 

KSK plakett

 

Rovás Google naptár

 

ISSN 1337-7167
< Képzőművészet < Videóanyagok < Irodalom < Színház < Társadalom​ < Programok < Utazás < Építészet < Médiavisszhang

 

ArtResidence

ArtResidence

reakció
MaJel Rovás Központ

 

Szabó Ottó

 

2%

 

Szabadiskola

 

Felvideki események

 

Zeman Zoltán
<<< Vissza a főldalra

Szabó Ottó

szerkesztette: skitzz, 2007-12-15

Az árulkodókrólEz a rovat a Rovás Polgári Társulás portfoliojaként a tagok munkásságának bemutatására hivatott. Mint ahogyan a tagság összetétele és érdeklõdési köre is sokszínû és sokfelé irányuló, a rovat is foglalkozik majd különbözõ képzõmûvészeti irányzatokkal, népmûvészettel, irodalommal, zenével, filmmel stb. Ez alkalommal: Szabó Ottó, grafikus.Pávaasszony
Szabó Ottó
Életem
Angyal_1
Angyal3

Szabó Ottó

Életrajz

Jelenleg Bódvavendégiben él és alkot. Képzõmûvészeti tevékenységéért 2004 õszén megkapta a Szlovákiai Magyar Képzõmûvészek Társaságának (SzMKT) nívódíját. Rajzai és képei rendszeresen megjelennek a szlovákiai magyar sajtóban, kiállításait figyelemmel kíséri a média. Szabad alkotótevékenységgel, szakrális és monumentális festészettel is foglalkozik, valamint grafikai technikákkal és könyvillusztrációkkal. Egyik alapító tagja a Rovás képzõmûvészeti csoportnak amely kortárs kezdeményezések felkarolásával, gyermek és ifjúsági képzõmûvészeti alkotótáborok szervezésével és rendszeres kiállítótevékenységgel foglalkozik. 1994-tõl pedagógusként rajzot, esztétikát, mûvészettörténetet valamint filozófiát tanít a szepsi gimnáziumban. 1994-töl tagja a SzMKT-nak és a Szlovák Képzõmûvészek Egyesületének (Únia). 1990-tõl van jelen a hazai képzõmûvészeti életben – rendszeresen új anyaggal jelentkezõ, önálló tárlatokkal. 1989-tõl publikálja rajzait és illusztrációit a hazai magyar sajtóban, aminek köszönhetõen korán felkeltette az újságírók érdeklõdését. Több képes riport és interjú is megjelent alkotótevékenységével vagy személyével kapcsolatban. 1988–1994 között tanult a pozsonyi Képzõmûvészeti Fõiskola grafika karán. 1983-ban érettségizett Szepsiben. 1965. március 29-én szülelett Rozsnyón.

Átértékelõdik akkor
Angyal
Félelmetes angyal
Kezdetben
Nem is hiszed


Kiállításai:

Egyéni kiállításai
 
2007 - Debrõd, Térgrafika.
2007 - Rimaszombati Ganévia Galéria. 2007  Füleki Városi Galéria.
2007 - A Magyar Köztársaság Kulturális Intézete, Pozsony.
2007 - Nemesócsa.
2007 - Gúta
2006 - Univerzita Partium, Nagyvárad, Románia.
2006 - Vállalkozók Háza, Szepsi.
2006 - Katona J. Galéria, Búcs.
2005 - A Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma, Pozsony.
2005 - Ruzsinovi Mûv. Központ, Pozsony.
2005 - A Bányászati Múzeum Galériája, Rozsnyó.
2004 - Csallóközi Múzeum, Dunaszerdahely.
2004 - Jókai Színház, Komárom.
2004 - Limes Galéria, Komárom.
2003 - Thália Színház, Kassa.
2003 - Nógrádi Galéria (térgrafika), Losonc.
2002 - Nádor Galéria, Budapest.
2001 - MKKI, Varsó.
2000 - MKKI, Prága.
1999 - Rovás Városi Galéria, Szepsi.
1999 - Városi Galéria, Rozsnyó.
1998 - Lilla Galéria, Hetény.
1998 - Dunaszerdahelyi Kortárs Magyar Galéria.
1997 - Fekete Lyuk, Komárom. 
1996 - MKKI, Pozsony.
1995 -Thália Színház, Kassa.
1994 - Premontrei Rendház, Kassa.
1993 - Madách Könyvesbolt, Pozsony.
1993 - Galéria Ardan, Pozsony.

Álmok
A helyrõl
Az ember végül
A tornai vár
Jablonca
 

Csoportos kiállítások

2007 - Umelecká beseda, Pozsony.
2005 - Plenér, Bányászati Múzeum, Rozsnyó.
2005 - Limes Galéria, Komárom.
2005 - Polský in¹titút, Pozsony.
2005 - Rozsnyó, a BM Galériája - Plenér.
2005 - Spi¹-art, Kassa, Rotunda - Rozsnyó, Rákóczi Magyar Ház- Poprád, Városi Galéria.
2005 - Komárom, Jókai Színház: „Hommage à József Attila.
2004 - Dunaszerdahely, KMG.
2004 - Dunaszerdahely, Mûvésztelep.
2003 - Egy híján tíz..., Losonc.
2002 - Egy híján tíz...,Kassa. Szepsi.
2001 - Illusztrált könyv, DS.
2002 - Hommage à Gyula Szabó, Nógrádi Galéria, Losonc.
2000 - Együtt a  3. évezredbe...– nemzetiségi képzõmûvészek kiállítása – Kelet-Szlovákiai Galéria, Kassa.
2000 - Illusztrált könyv, DS.
1999 - Képünk...
1999 - ROVÁS V. – Rovás Városi Galéria, Szepsi.
1998 - Illusztrált könyv, DS.
1998 - ROVÁS VI. – Szepsi.
1997 - Más realitás... MKKI, Pozsony.
1996 - Illusztrált könyv – Dunaszerdahely.
1996 - ROVÁS III. – Thália színház,  Kassa.
1995 - ROVÁS II. – Prem. Rendház, Kassa.
1994 - Goethe institut, Pozsony.
1994 - Illusztrált könyv, Dunaszerdahely.
1994 - ROVÁS I. – Premontrei rendház, Kassa.
1994 - A Szlovák Rádió Aulája ( Diplomamunkák), Pozsony.  
1993 - Igor Rumanský és Szabó Ottó. Zichy palota, Pozsony.
1992 - Illusztrált könyv, DS.  
1992 - Hommage à Gy. Szabó, MKKI, Pozsony.    
… (a felsorolás nem teljes)

Angyal4
Angyal6
Angyal7
Angyal3
Angyal2

Külföldi kiállítások

2004 - Gyõr (a dunaszerdahelyi Kortárs Magy. Gal. kiállítása).
2003 - Egy híján tíz..., Salgótarján, J.A. Mûvelõdési Központ.
2002 - Régiók találkozása..., Budapest (Szentháromságtér). 
2001 - Kézfogások..., Kossuth Klub, Budapest.
2001 - Kézfogások..., Békéscsaba.
2000 - 4. Festészeti Biennálé, Przemy¶l, Lengyelország. 
2000 - Együtt a harmadik évezredbe... Kelet-Szlovákia nemzetiségi mûvészei Przemyslben, Lvovban, Kassán valamint Debrecenben.
1996 - Tisztelgés a Honfoglalás 1100. Évfordulója elõtt – Budapest. 
1993 - Nemzetközi Grafikai Biennálé, Gyõr. 
1992 - Érd, Mûvel. Központ. 
(a felsorolás nem teljes)

Új idõkrõl és dalokról
A tûzrõl
Mátyás bús hadáról
Párducos árpádról
Emese Álma
Templomról
Árulkodókról
Vereckérõl és híres útról
Kicsapongás
Vágy

Szakrális alkotások, monumentális mûvek

2007 - Debrõd, Szent László
2003 - 2004 - Térgrafika – a térbe kiterített hatalmas, háromdimenziós rajz. Vonalai drótok. 
(2003 - Losonc, Salgótarján; 2004 – Komárom: Limes ) – ezért az az alkotásáért ítélték oda 2004. október 2-án a SzMKT nívódíját
2003 - Szent László – olaj, táblakép; mérete 1,40 x 1,60 m, szepsi templom.
2002 - Kármán József márvány emléklapja, 0,50 x 0,70 m –
            Losonc, Kármán J. Alapiskola.
2001 - Keresztút - 14 olajkép, mérete  0,70 x 1 m, szepsi templom.
2000 - Keresztút - 14 olajkép, mérete  0,50 x 0,70m, bodollói templom.
2000 - Szent István - olajkép,  1,20 x 1,70m. Jászói templom.
1999 - Via Lucis - 13 kõobeliszk márványmetszetekkel. Szepsi, templomkert.
1998 - Keresztút - 14 olajkép, 0,70 x 1,40m, dióspatonyi templom.
1996 - a Kassai Vértanúk,    0,80 x 1,20m; bronz dombormû. Kassa, Fõ utca. Premontrei   Rendház.
1995 - a Chlmec-i oltárkép,  4,50 x 3m, üvegfestmény

  2003-ban, a budapesti Ünnepi Könyvhétre jelent meg STÁCIÓK címû könyve a Méry Ratio gondozásában, amelyhez az elõszót a magyar képzõmûvészeti élet kiemelkedõ alakja, Jankovics Marcell írta.  A könyv a diósförgepatonyi keresztút nagysikerû képeit dolgozza fel és magyarázza.

  Alapító tagja a Rovás csoportnak, amely a szlovákiai magyar kortárs képzõmûvészeket és haladó gondolkodású értelmiségieket köti össze az egyetemista fiatalsággal.
Egyik szellemi megteremtõje a Rovás virtuális galériájának a www.rovart.com cím alatt mûködõ internetes intézménynek, amely a világhálón nyújt lehetõséget a képzõmûvészeti, irodalmi, esetleg tudományos bemutatkozásra. 

Hejcei képeslap
Hejcei képeslap2
Hejcei képeslap3
Elkeseredetten
Síró hegedû
Józsefattilaösszes
Jin Jang
Bûntudat
Az égig érõ fáról
Elmosódva az idõben
Grafikák:
Grafikák
Grafikák2
Grafikák3
Grafikák4
Grafikák5
Grafikák5
Grafikák7
Grafikák8
Grafikák8
Grafikák10
Grafikák11
Grafikák11
Grafikák13
Grafikák14
Grafikák15

Grafikák16
Grafikák17
Grafikák18
Keresztutak:
Dióspatony_01_7
Dióspatony_03
Dióspatony_03_1
Dióspatony_04
Dióspatony_04_05
Dióspatony_05_1
Dióspatony_10_1
Dióspatony_12
Dióspatony_14
Dióspatony_2001

Dióspatony_2013
Dióspatony_2013_1
Térgrafikák:
Debrõd- Szent László lovasszobra
Debrõd-Szent László lovasszobra
Debrõd. Szent László lovasszobra
Debrõd, Szent László lovasszobra
Debrõd, Szent László lovasszobra, vázlat
Komárom, Limes Galéria
Komárom, Limes Galéria
Komárom, Limes Galéria
Komárom, Limes Galéria
Komárom, Limes Galéria
Komárom, Limes Galéria
Komárom, Limes Galéria
Komárom, Limes Galéria
Komárom, Limes Galéria
Komárom, Limes Galéria
Komárom, Limes Galéria
Komárom, Limes Galéria
Komárom, Limes Galéria
Komárom, Limes Galéria
Komárom, Limes Galéria
Komárom, Limes Galéria
Komárom, Limes Galéria
Komárom, Limes Galéria
Komárom, Limes Galéria
Komárom, Limes Galéria
Komárom, Limes Galéria
Komárom, Limes Galéria
Komárom, Limes Galéria
Komárom, Limes Galéria
Komárom, Limes Galéria
Tessék csak belépni!
Tessék csak belépni!
Tessék csak belépni!
Tessék csak belépni!


Az Ön véleménye

név:

e-mail:

hozzászólás:


biztonsági
kód:


Nem látom a kódot
- Ide Írja be a biztonsági kódot!
 

Vélemények :

név: Moncsi e-mail: babacska88@orange.sk dátum: 2008-03-01
Tanár úr, hát gratulálok az alkotásaihoz!    Nagyon megörültem a tornai templomnak    és az egyik képét már láttam is a sárospataki kollégiumban, amely egy grafikai ábrázolása Krisztusnak.
név: zolti e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-12-31
  
név: a senki e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-12-26