[kapcsolat]   husken

100

 

MaJel nyitva tartás

 

kitüntetés

 

MTN

 

KSK plakett

 

Rovás Google naptár

 

ISSN 1337-7167
< Képzőművészet < Videóanyagok < Irodalom < Színház < Társadalom​ < Programok < Utazás < Építészet < Médiavisszhang

 

ArtResidence

ArtResidence

reakció
MaJel Rovás Központ

 

Szabó Ottó

 

2%

 

Szabadiskola

 

Felvideki események

 

Zeman Zoltán
<<< Vissza a főldalra

Szigeti 60

szerkesztette: Szászi Zoltán, 2009-10-07

Szigeti Megkésett adósságot törlesztek. Annál nagyobb szeretettel és tisztelettel. Róla van szó, Szigeti Laciról. Idén egész évben 60 éves. Ahogy Hizsnyai Zoli írja róla: "Aki ugyanis az elmúlt negyven évben akár csak egyszer is reflektorfénybe került a szlovákiai magyar kulturális porondon, az óhatatlanul kapcsolatba került Szigeti Lacival."


Hizsnyai Zoltán:


Szigeti

jó társaságban Ennek a köszöntõfélének már az elején elakadtam. Szerettem volna ugyanis, ha sûrítve a cím is mindent elmond az ünnepeltrõl. Mintegy kéttucat variánsom volt már, amikor sajnos be kellett látnom: nem járhatok sikerrel. Miként is lehetne néhány szóban érzékletesen összefoglalni egy olyan életpálya minden szakaszát, amelynek fontosabb állomásai az újságíráson, a szépirodalmon, a színház világán, a politikusi tevékenységen át a könyv- és lapkiadásig terjednek. (Talán még a „Kulturális tényezõ” szókapcsolat felelt volna meg leginkább a sûrítés igényének, de ez meg túlságosan általános, hivataloskodó és közhelyes.)
Két napig mondogattam magamban, hogy: Szigeti, Szigeti… – hátha beugrik róla valami. Addig ismételgettem a nevet, míg végül rájöttem, ez végül is már márkavédjegy. Nem szükséges tovább szaporítani a szót. Maradéktalanul felidézi az ünnepelt személyiségét és számos tevékenységi körét minden barát, ismert és ismeretlen ismerõs elõtt. Vagyis igen sokak számára.

Aki ugyanis az elmúlt negyven évben akár csak egyszer is reflektorfénybe került a szlovákiai magyar kulturális porondon, az óhatatlanul kapcsolatba került Szigeti Lacival. Ha másképp nem is, hát közvetett módon. Az elmúlt húsz év alatt pedig mindez már a magyar kultúra egészére, sõt szinte egész Közép-Európára kiterjedt. (Ez persze némi túlzással értendõ. Nem tudok ugyanis arról, hogy például a zenés mûfajok alkotóival is ápolt volna kapcsolatokat. De lehet, hogy csak tévedek.)

Tény és való: Laci mindig is rettenetesen sokat hemzsegett. Mindenütt ott volt – vagy ha nem: szó volt róla. Az alaphelyzet, hogy amikor valamilyen eseményre megérkeznek az elsõ résztvevõk, érdeklõdõk és kíváncsiskodók, Szigeti Laci már kifelé nyomul, és lelkesen gesztikulál vagy unottan legyintget. (Nem is értem, hogy például Neil Amstrong miért hallgat errõl a holtbiztos tényrõl olyan mélyen?!)
A kiindulási pont tehát, hogy a fontos helyeken Szigeti már ott van. Ott van, mert ott tud lenni. És ott is lenni tud: nem kell kibújnia a bõrébõl, nem kell alakoskodnia, elég, ha egyszerûen elereszti magát. Elementáris érzéke van a jelenléthez. Minden közegben egy szempillantás alatt el tudja kapni a frekvenciákat. És már eleve úgy hangolódik rájuk, hogy közben észrevétlenül a maga céljainak legmegfelelõbb hullámhosszhoz igazítja õket.

Mindemellett szinte sugározza magáról, hogy hasznos ember. Már a második-harmadik találkozáson Laci vagy Laco lesz belõle, függetlenül attól, hogy ez a találkozó egy vidéki kiskocsmában, egy mûteremben, egy dolgozószobában vagy egy miniszteri irodában történik-e. A negyedik találkozón már maga irányítja a személyzetet: megmutatja, hogyan készül a jó kávé és kissé átalakítja az ügymenetet.

A konfliktuskikerülõ technikáját szabadalmaztatnia kéne.
Rugalmas. De olyan funkcionálisan rugalmas, mint egy céleszköz.
Fontos leszögezni azt is, hogy Szigeti Laci sosem holmi formális pozíciók, hanem mindig rendkívüli kommunikációs készsége és elementáris cselekvõképessége révén emelkedett ki a sült galambra várók búskomor tömegébõl – és jutott nem egy esetben vezetõ szerephez. És persze nem elhanyagolható tényezõ e tekintetben párját ritkító tájékozottsága és olvasottsága sem.
Egyebek mellett ebbõl az olvasottságra épülõ tájékozottságból adódik flexibilis, számtalan regisztert integrálni képes értéktudata és nyitott világszemlélete. Szigeti Lacinál elkötelezettebb csallóközit el se tudok képzelni. Ez a lokálpatriotizmusa aztán szilárd alapot nyújt számára ahhoz, hogy küldetéses közép-európai lehessen. Így válhatott igazi européerré. Vagyis hát lényegében világpolgárrá. (Ha szabad még ilyet mondani...)
Vannak, akik csak úgy ontják magukból a jobbnál jobb ötleteket, de a figyelemreméltó tervek megvalósításával rendre adósak maradnak. És aztán vannak a megvalósítók, akik nagy akarattal szinte mindent képesek kigründolni, de saját ötleteik, ha lényegében hasznosak is, vérszegények és kisstílûek. Szigeti Laciban ez a két ellentétes embertípus nemcsak hogy békésen megfér egymás mellett, hanem kiválóan kiegészíti egymást.
Mindig odafigyelt a fiatalokra – és nem csak a fiatalokra: mindenkire, akire már és még érdemes volt. Sõt, olykor olyanokra is, akikrõl csak késõbb derült ki, hogy figyelmet érdemelnek.  Lacinak mindig is sok nagyszerû – igaz, csak hosszú távon megtérülõ – szellemi befektetése volt. Ezekbõl különösen a Kalligram profitált sokat. Mint ahogy magából Laciból is.

Ma már õ maga a Kalligram. A Kalligram pedig mára már több mint önmaga.
Tehát akár ez is lehetett volna a cím. Meg az is, hogy: A cselekvõ értelmiségi. Merthogy a kettõ – noha igen nagy szükség lenne rá – ritkán jön össze, s ha igen, akkor is többnyire a szavakban cselekvés révén, ami egészen jelentõs valami is lehet ugyan, de az olyan pragmatista értelmiségi cselekvõk nélkül, mint Laci, a szellemi anyagcsere mégis felborulna, és a kultúra megbénulna.

Na! Ennyi dicséret után, ízlésem szerint, még egy köszöntõben is helyénvaló a hibákról is szólani.
Az egyik legnagyobb hibája Lacinak, hogy nem tud öregedni. Az ember egyszerûen kénytelen úgy gondolni rá, mint aki fölött megállt az idõ. (Ami persze nem lehet igaz.) Képtelen lassítani. És most akkor tessék, hatvan lett! Mi a fenét lehet ezzel kezdeni?! Isten értesse meg már vele, hogy nem mehet ez így tovább – és addig is éltesse!Hizsnyai kinéz

(A többi számos hibájáról talán majd legközelebb, egy még kerekebb életjubileum alkalmából.)


Az Ön véleménye

név:

e-mail:

hozzászólás:


biztonsági
kód:


Nem látom a kódot
- Ide Írja be a biztonsági kódot!
 

Vélemények :