[kapcsolat]   husken

56

 

szükségeS

 

eTelep

 

100

 

Szezonális, kacsa

 

MaJel nyitva tartás

 

kitüntetés

 

MTN

 

Rovás Google naptár

 

ISSN 1337-7167
< Képzőművészet < Videóanyagok < Irodalom < Színház < Társadalom​ < Programok < Utazás < Építészet < Médiavisszhang

 

ArtResidence

ArtResidence

reakció
MaJel Rovás Központ

 

Szabó Ottó

 

2%

 

Szabadiskola

 

Felvideki események

 

Zeman Zoltán
<<< Vissza a főldalra

Tadao Ando land artja

szerkesztette: skitzz, 2006-07-17

a feny templomaNemes egyszerûség. Egy kicsit talán már elcsépelt szókapcsolat, más azonban nem fejezi ki kellõképpen építészetét. Épületei formáit annyira letisztította, mégis anyagiságukban annyira kifejezõk, hogy nem lehet észrevétlenül hagyni ezt a hatást. Tiszteli a természet elementaritását  és hozzátesz magából is.


                   

a feny temploma

a feny temploma

templom a vizen

templom a vizen

templom a vizen

templom a vizen

vizi templom

vizi templom

       Egy újfajta kezdeményezéssel próbálok elõállni a Rovarton. Az itt bemutatásra kerülõ  kortárs képzõmûvészet sokfajta irányvonala, irodalom, népmûvészet mellett némi figyelmet érdemel az építészet is. A képzõmûvészet része, modern, 20. századi alakulása sok esetben azonban már nem tanítható, nem tudunk róla. Mintha állandó emberközelsége ellenére eltávolodott volna az embertõl. A közízléstõl mindenesetre. Az építészetben is szabadabb képzettársítással ugyan, de észlelhetõk azok az irányzatok, amelyeket az irodalomban, festészetben, szobrászatban, zenében megkülönböztetünk, elvégre Vitruvius, római építész szerint az építészet mindezek összessége. Így szeretnék a jövõben kitérni a szimbólumokra, lírára, konceptualizmusra, s jelen esetben egy egyedi land artra.


         Egy különös formája a land art mûvészetének Tadao Ando alkotása. Az építészetnek minden esetben respektálnia kell környezetét. Az épületek, városok elméletileg a legösszetettebb megnyilvánulási formái a táj átalakításának, de nem minden esetben land artok, annak ellenére, hogy jelentõs mértékben beleszólnak a táj vizuáljába. Tadao Ando azonban úgy formálja a geometriáját, hogy mindig és minden körülmények között belekomponálja a tájat, vagy hogy kifejezõbb legyek, belekomponálja azt a tájba. Ellentmondásnak hangzik eme kijelentés, de nézzétek csak meg Tadaot! Nagyszerû érzékkel oldja ezt meg. Tisztelem õt ezért. Nagystílû ökologikus gondolkodásmód finom térézekkel vegyítve.


        Tadao Andoban az az érdekes, hogy az építészetét nem iskolákban tanulta, hanem autodidaktikus módon, önálló megfigyeléssel és megéléssel fejlesztette ki. Példaképének le Corbusiert tartja. Többször utazott az USA-ba, Európába, Afrikába, otthonról, Japánból pedig a templomok, sírboltok és teázók hangulatát hozta magával.


        Nemes egyszerûség. Egy kicsit talán már elcsépelt szókapcsolat, más azonban nem fejezi ki kellõképpen építészetét. Épületei formáit annyira letisztította, mégis anyagiságukban annyira kifejezõk, hogy nem lehet észrevétlenül hagyni ezt a hatást. Tiszteli a természet elementaritását  és hozzátesz magából is.


         Egyéb alkotásai mellett templomépítészetét emelném ki. A téma önmagában rejti a kortárs építészet egy másik problematikáját is. A 20. század történései mint sok minden mást,  a templomok szerepét is átértékelték, s a II. Vatikáni Zsinat által maga az egyház is megújultan képzeli a liturgikus tér megformálását. Nyitott a korra, s ezáltal az építészet új feladatot kap, a 20. század formanyelvének megfogalmazását. Mint más mûvészeti ágakban, itt sem alakulnak ki egységes stílusok, erõsebb azonban a kötöttség, mert a funkció meghatározott és a pszichológiai-lelki hatást ki kell fejezni. 


         A századok folyamán a templomok rendeltetési funkciójuk szerint formálódtak: megvédtek, Istenhez közel hoztak, kicsinnyé silányítottak, lenyûgöztek, partnerként kezeltek… A maguk kora kialakította hozzá a megfelelõ formanyelvet. Azt hiszem, alapvetõen nem változott meg ez az elvárásrendszer, a templom továbbra is lehet monumentális, hangulatos vagy tiszta, s ehhez a formanyelv adja meg a szükséges kereteket.


      S miért mondtam el mindezt? Tadao Ando templomai élõ példái mindennek. Templomépítészetének ars poeticáját így fogalmazta meg: „Úgy érzem, a legtöbb vallási építmény küldetése hasonló. Mégpedig az, hogy az embereket boldogabbá és önmagukkal elégedettebbé tegyék.”
       Templomai aktív részesei környezetüknek. Van úgy, hogy vízre építi õket, néha víz alá (Vízi templom), máskor a fény tiszta erejét használja a térformálásnál. Ezt a megfelelõ megoldásokkal támasztja alá. Egyik templomát egy halastó partjára tervezte, mégpedig úgy képezte a teret, hogy ablakot nyitott a tó felé, s benne helyezte el a keresztet az oltár mögött. Igy összekötötte a belsõt és a külsõt, az ént a közeggel. A látvány, az érzés, ami mûveit átjárja, lehetõséget nyújt, hogy önmagaddá válj. A tér tiszta, mintha üres lenne. Egyedül vagy a természettel. Önmagaddá válhatsz.


        Másik temploma talán a formailag legtisztább, a Fény temploma (Baraki, Osaka  1988-89). A templom szuburbánus közegben található, minimális anyagi támogatással készült. Ez indokolja egyszerûségét. Nem hat azonban szegénynek. A finom belsõ homályt megtöri az oltár mögötti kereszt alakú nyílás. Bejut a fény és szimbolikus formát kap, tisztítókereszt tartalommal. Egy újabb természeti elem, mint térformáló erõ.

         Tadao Ando  újfajta tartalmat adott mind a land artnak, mind a megannyi szimbolikát magába foglaló templomépítészetnek. S ehhez egy nemesen egyszerû módszert választott, összekapcsolta õket. Egy olyan irányzat a 20. század építészetében, melyet meg kell élni. Egyszerre érzed magad kicsinek, könnyednek, tisztának és társnak is. Ez az õ hozzáállása. A minimállal, a természettel és a természetességgel éri ezt el. Ezek használatával fosztja meg a fölöslegtõl.
         A templomépítészetben különösen. Hatnia kell. Tadao Ando ezt remek érzékkel teszi. Kívánom mindenkinek ezt az élményt. A nemes egyszerûségét és a lelkiség misztériumát.Az Ön véleménye

név:

e-mail:

hozzászólás:


biztonsági
kód:


Nem látom a kódot
- Ide Írja be a biztonsági kódot!
 

Vélemények :

név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: György Attila-Sándor e-mail: ledess@freemail.hu dátum: 2007-02-20
Tadao Ando a végtelenség/idõtlenség brilianizmusának elveit teremtette meg azáltal, hogy nem engedett teret kora hisztérializmusának. A példa és a józanész emberének tartom. Valóban õ Le Corbusier elsõ reinkarnációja.