[kapcsolat]   husken

100

 

BistRovásHU

 

Rozália

 

MaJel nyitva tartás

 

kitüntetés

 

MTN

 

KSK plakett

 

Rovás Google naptár

 

ISSN 1337-7167
< Képzőművészet < Videóanyagok < Irodalom < Színház < Társadalom​ < Programok < Utazás < Építészet < Médiavisszhang

 

ArtResidence

ArtResidence

reakció
MaJel Rovás Központ

 

Szabó Ottó

 

2%

 

Szabadiskola

 

Felvideki események

 

Zeman Zoltán
<<< Vissza a főldalra

Történelmi dokumentumok databázisa

szerző: gergely 2018-08-12

 

Történelmi dokumentumok databázisa

A kassai hangulat a Nagy Háború kitörésekor

 

      Az 1914-es év első felében Európa – bár ezzel még nem volt tisztában – a boldog békeidő utolsó hónapjait élte. Bár az előző években (1912–1913) a Balkánon véres háborúk dúltak, ezek a harcok egy átlagos európainak Berlinben, Párizsban vagy éppen Budapesten nem jelentettek többet egy érdekes olvasmánynál a kedvenc napilapjában. A helyzet azonban gyökeresen megváltozott az Osztrák-Magyar Monarchia trónörökösének, Ferenc Ferdinándnak és feleségének, Zsófiának szarajevói meggyilkolásával. 1914 június 28-át követően Európában ugyanis a két nagyhatalmi csoportosulás számára  a háború egy lehetséges és valós alternatívává vált a problémás ügyeik tisztázására, amelyre ezek a nagyhatalmak már jó ideje készültek. 1914 júliusában mindenki a monarchiára szegezte a figyelmét, amelynek, mint sértett nagyhatalomnak, akarva-akaratlanul a kezében volt a kezdeményezés. A közös minisztertanács, Ferenc Józseffel az élén, a nagy német nyomás alatt úgy döntött, a trónörökös meggyilkolásáért fegyverekkel vesz elégtételt Szerbiától. Nem volt más hátra, minthogy az uralkodó egy manifesztumban most már a saját országai lakosságának támogatását is kikérje./1/

     

      Az 1914. július 24-én Szerbiának átnyújtott ultimátum, és az azt követő július 28-i hadüzenet hírét Magyarország minden részén kitörő lelkesedéssel és ha lehet, még nagyobb elvárásokkal fogadta a közvélemény. Kecskeméten például „... az utcákon át tisztek, katonák civil tömegek éltették a háborút. Július 28-án egy tizenöt-húszezer főt mozgósító háború melletti tüntetés zajlott le a városban...“/2/ Miskolcon „... a hadiállapot hírére örömittas emberek lepték el az utcákat és a kávéházakat. Este a Rudolf laktanyából katonazenekar masírozott ki a városban és nemzeti dalokat játszott. A zenekart követő tömeg egyre nőtt... Később egy cigányzenekar lelkesítő dalokat muzsikált, amit a tömeg együtt énekelt a hegedűkkel...“/3/ Kassán a helyi sajtó tudósításai szerint a Szerbiának szóló hadüzenetet ugyancsak kitörő örömmel fogadta a polgárság. Több ezer ember tartózkodott folyamatosan az utcákon és bizakodva hallgatta a polgármester, a főispán vagy valamely magas rangú katonatiszt szónoklatát. Ilyen és ehhez hasonló tudósítások maradtak ránk az akkori kassai hangulatról: „... Alig hisszük, hogy bármilyen más esemény az extázisnak azt a magas fokát elérni tudná, amely tegnap este megnyilvánult az ezrekre rúgó tömegben, amely a katonazenekarok hangjai mellett hatalmas trikolórokat lobogtatva járta be a várost, éltetve a hazát, a királyt, a hadsereget, pereatot kiáltva Szerbiára. Polgárok és katonák, nagy urak és szerény munkások, fiatalok és öregek, férfiak és nők óriási tömegben együtt mentek szorongva teljesutcaszélességben és ahol elvonultak, kilométerekre hangzott a lelkesedés ellenállhatatlan zúgása. Mint egy ember áll talpra az egész nemzet, mint egy ember vett tegnap részt a tegnapi tüntetésben Kassa város egész lakossága...“/4/

 

Irodalom

 

/1/ Felsőmagyarország, 1914. július 29. A király manifesztuma: Népeimhez!
/2/ KÁROLYFALVI, József. Kecskemét az első világháború és a forradalmak korában (1914–1920), megtalálható a világhálón: http://mek.oszk.hu/07900/07906/html/, 6. o.

/3/ DOBROSSY, István. Miskolc története IV/1 1848-tól 1918-ig, Miskolc, 2003, 181. o.

/4/ Felsőmagyarország, 1914 július 30.

 

A dokumentumok forrása: Kassai Ujság (1914), Abaúj-Torna Vármegye Hivatalos Lapja (1914)
 


Az Ön véleménye

név:

e-mail:

hozzászólás:


biztonsági
kód:


Nem látom a kódot
- Ide Írja be a biztonsági kódot!
 

Vélemények :