[kapcsolat]   husken

prosecco kóstolás

 

BistRovásHU

 

Ropás

 

oti kiállítása

 

ÉLŐ ZENE

 

Kodály

 

Dráb

 

30 éve szabadon

 

horrorvacui

 

eNRA RV 2019

 

MaJel nyitva tartás

 

kitüntetés

 

MTN

 

eperjesi egyetem

 

KSK plakett

 

Rovás Google naptár

 

ISSN 1337-7167
< Képzőművészet < Videóanyagok < Irodalom < Színház < Társadalom​ < Programok < Utazás < Építészet < Médiavisszhang

 

ArtResidence

ArtResidence

reakció
MaJel Rovás Központ

 

Szabó Ottó

 

2%

 

Szabadiskola

 

Felvideki események

 

Zeman Zoltán
<<< Vissza a főldalra

Történelmi dokumentumok databázisa

szerző: gergely 2018-03-09

 

Történelmi dokumentumok databázisa

A Kassai Nemzeti Tanács

 

      1918 őszére a több éves háború következményeképp egy permanens kormányválság alakult ki Magyarországon. Wekerle Sándor miniszterelnök igencsak nyugtalan időszakban volt kénytelen az országot vezetni, miközben Károlyi Sándor gróf egyre hangosabban követelte a hatalmat a demokratikus és antantpárti politikai ellenzéknek. Az ország gazdasági kimerültsége olyan pontra jutott, hogy Burián István közös külügyminiszter 1918 végét jelölte meg, mint végső időpontot a monarchia harcképességének fenntartásához.. A közhangulatra komoly hatással volt Tisza István október 17-i beszéde a parlamentben, amelyben bejelentette a háború elvesztését. Wekerle lemondását követően változások voltak kilátásban, azonban ezek a változások csupán a felszínt érintették volna, a válság valódi okait nem voltak képesek kezelni. A változások ekkor már nem a parlamenten belül születtek, annál inkább az utcán és az addig hatalmon kívüli politikai pártok berkein belül. A Függetlenségi és 48-as Károlyi Párt, a Magyar Szociáldemokrata Párt és az Országos Polgári Radikális Párt koalíciójának eredményeként október 24-én megalakult a Nemzeti Tanács, amelynek a vezetője Károlyi Mihály lett. A Nemzeti Tanács az október 26-i 12 pontból álló proklamációjában már nyíltan követelte Magyarország teljes függetlenségét, azonnali békekötést az antanthatalmakkal, a Németországgal megkötött szövetség felbontását és mélyreható változásokat az ország demokratizálódása érdekében. Az események ezt követően felgyorsultak és az őszirózsás forradalomban csúcsosodtak ki. Károlyit a király kinevezte Magyarország miniszterelnökévé, a kormány pedig a Nemzeti Tanácsot alkotó politiaki pártok képviselőiből megalalkult. A Nemzeti Tanács mögé fokozatosan beálltak a rendfenntartó szervek (katonaság, rendőrség) a hivatalnok gárda és a civil társadalom jelentős része, hiszen a változásokat (Magyarország függetlensége, önálló hadsereg, béke, stb.), amelyeket képviselt, a társadalom döntő része a hosszú háború után fontosnak tartotta megvalósítani. Tisza istvánt megölték, a régi vezető gárda meggyengült és már nem volt ereje küzdeni az új szellemiséggel.

      Az őszirózsás forradalom sikerét követően Magyarországon a dualista rendszer megszűnt és hatalmas változások következtek a politikai berendekedés terén. IV. Károly magyar  király az eckartsaui nyilatkozatban (1918 nov. 13.) lemondott uralkodói jogairól, megszűnt a kétkamarás parlament és népkormány került hatalomra, amelynek a tevékenységét a Nemzeti Tanács felügyelte. De a sok változás ellenére ki kell hangsúlyozni, hogy az új vezetés igyekezett a közigazgatásban a kontinuitást fenntartani. Károlyi későbbi visszaemlékezése szerint minden amit a kormány tett, egyfajta 50 százalékos kiegyezés volt a régi és az új rezsim között.

      A Kassán lezajlott történések nagyban összefüggtek a budapesti eseményekkel. A helyi Nemzeti Tanács megalakulása és elismerése itt is annak volt köszönhető, hogy a helyi karhatalmi szervek (rendőrség, katonaság) a budapesti NT-ot ismerték el legfelsőbb hatalomnak az oszágban. A korabeli kassai ujság is örvendező tömegekről számolt be, mely tömeg elsősorban az ország önállóságát ünnepelte.

      E közben pedig megalakult az Első Csehszlovák Köztársaság. Az események, úgymond, két szálon futottak...

 

      A dokumentum forrása: Kassai Hírlap (1918)

 

 


Az Ön véleménye

név:

e-mail:

hozzászólás:


biztonsági
kód:


Nem látom a kódot
- Ide Írja be a biztonsági kódot!
 

Vélemények :