[kapcsolat]   husken

56

 

szükségeS

 

eTelep

 

100

 

Szezonális, kacsa

 

MaJel nyitva tartás

 

kitüntetés

 

MTN

 

Rovás Google naptár

 

ISSN 1337-7167
< Képzőművészet < Videóanyagok < Irodalom < Színház < Társadalom​ < Programok < Utazás < Építészet < Médiavisszhang

 

ArtResidence

ArtResidence

reakció
MaJel Rovás Központ

 

Szabó Ottó

 

2%

 

Szabadiskola

 

Felvideki események

 

Zeman Zoltán
<<< Vissza a főldalra

Történelmi dokumentumok databázisa

szerző: gergely 2018-03-09

 

Történelmi dokumentumok databázisa

A Kassai Nemzeti Tanács

 

      1918 őszére a több éves háború következményeképp egy permanens kormányválság alakult ki Magyarországon. Wekerle Sándor miniszterelnök igencsak nyugtalan időszakban volt kénytelen az országot vezetni, miközben Károlyi Sándor gróf egyre hangosabban követelte a hatalmat a demokratikus és antantpárti politikai ellenzéknek. Az ország gazdasági kimerültsége olyan pontra jutott, hogy Burián István közös külügyminiszter 1918 végét jelölte meg, mint végső időpontot a monarchia harcképességének fenntartásához.. A közhangulatra komoly hatással volt Tisza István október 17-i beszéde a parlamentben, amelyben bejelentette a háború elvesztését. Wekerle lemondását követően változások voltak kilátásban, azonban ezek a változások csupán a felszínt érintették volna, a válság valódi okait nem voltak képesek kezelni. A változások ekkor már nem a parlamenten belül születtek, annál inkább az utcán és az addig hatalmon kívüli politikai pártok berkein belül. A Függetlenségi és 48-as Károlyi Párt, a Magyar Szociáldemokrata Párt és az Országos Polgári Radikális Párt koalíciójának eredményeként október 24-én megalakult a Nemzeti Tanács, amelynek a vezetője Károlyi Mihály lett. A Nemzeti Tanács az október 26-i 12 pontból álló proklamációjában már nyíltan követelte Magyarország teljes függetlenségét, azonnali békekötést az antanthatalmakkal, a Németországgal megkötött szövetség felbontását és mélyreható változásokat az ország demokratizálódása érdekében. Az események ezt követően felgyorsultak és az őszirózsás forradalomban csúcsosodtak ki. Károlyit a király kinevezte Magyarország miniszterelnökévé, a kormány pedig a Nemzeti Tanácsot alkotó politiaki pártok képviselőiből megalalkult. A Nemzeti Tanács mögé fokozatosan beálltak a rendfenntartó szervek (katonaság, rendőrség) a hivatalnok gárda és a civil társadalom jelentős része, hiszen a változásokat (Magyarország függetlensége, önálló hadsereg, béke, stb.), amelyeket képviselt, a társadalom döntő része a hosszú háború után fontosnak tartotta megvalósítani. Tisza istvánt megölték, a régi vezető gárda meggyengült és már nem volt ereje küzdeni az új szellemiséggel.

      Az őszirózsás forradalom sikerét követően Magyarországon a dualista rendszer megszűnt és hatalmas változások következtek a politikai berendekedés terén. IV. Károly magyar  király az eckartsaui nyilatkozatban (1918 nov. 13.) lemondott uralkodói jogairól, megszűnt a kétkamarás parlament és népkormány került hatalomra, amelynek a tevékenységét a Nemzeti Tanács felügyelte. De a sok változás ellenére ki kell hangsúlyozni, hogy az új vezetés igyekezett a közigazgatásban a kontinuitást fenntartani. Károlyi későbbi visszaemlékezése szerint minden amit a kormány tett, egyfajta 50 százalékos kiegyezés volt a régi és az új rezsim között.

      A Kassán lezajlott történések nagyban összefüggtek a budapesti eseményekkel. A helyi Nemzeti Tanács megalakulása és elismerése itt is annak volt köszönhető, hogy a helyi karhatalmi szervek (rendőrség, katonaság) a budapesti NT-ot ismerték el legfelsőbb hatalomnak az oszágban. A korabeli kassai ujság is örvendező tömegekről számolt be, mely tömeg elsősorban az ország önállóságát ünnepelte.

      E közben pedig megalakult az Első Csehszlovák Köztársaság. Az események, úgymond, két szálon futottak...

 

      A dokumentum forrása: Kassai Hírlap (1918)

 

 


Az Ön véleménye

név:

e-mail:

hozzászólás:


biztonsági
kód:


Nem látom a kódot
- Ide Írja be a biztonsági kódot!
 

Vélemények :