[kapcsolat]   husken

ÉLŐ ZENE

 

Ropás

 

oti kiállítása

 

prosecco kóstolás

 

Kodály

 

Dráb

 

30 éve szabadon

 

hastréning

 

horrorvacui

 

eNRA RV 2019

 

MaJel nyitva tartás

 

kitüntetés

 

MTN

 

eperjesi egyetem

 

KSK plakett

 

Rovás Google naptár

 

ISSN 1337-7167
< Képzőművészet < Videóanyagok < Irodalom < Színház < Társadalom​ < Programok < Utazás < Építészet < Médiavisszhang

 

ArtResidence

ArtResidence

reakció
MaJel Rovás Központ

 

Szabó Ottó

 

2%

 

Szabadiskola

 

Felvideki események

 

Zeman Zoltán
<<< Vissza a főldalra

Történelmi dokumentumok databázisa

szerző: gergely 2018-11-12

 

Történelmi dokumentumok databázisa

 

Zsidók deportálása Jászóról és környékéről       

 

      A második világháború alatt a magyarországi 800 ezres zsidóság számára sorsdöntő változást az 1944 március 19-i német megszállás jelentett. Heinrich Himmler birodalmi belügyminiszter már a megszállás másnapján bekérte az elfogott zsidók létszámát. A Sztójay kormány is ekkor már több zsidóellenes szabályozást foganasított. 1944 március 29-től a zsidóknak kötelező volt viselniük a sárga csillagot, magántulajdonukat elkobozták, nem folytathatták tovább orvosi, ügyvédi, tanári hivatásukat, nem járhattak nyilvános szórakozóhelyekre és kisebb fejadag járt nekik az élelmiszer kiutalásokkor is. Veesenmayer (1944 március 19-től a Harmadik Birodalom teljhatalmú magyarországi megbízottja) az első, 1800 zsidó deportálásáról szóló jelentést 1944 április 29-én írta alá. Az Auschwitzba irányuló tömeges deportálások május 15-én indultak be és június végére a vidéki zsidóság java részét – 440 ezer főt el is szállították. A deportálásokat az Adolf Eichmann vezette Judenkommando felügyelte, de a magyar karhatalmi szervek, elsősorban a csendőrség is közreműködött.  

      Szlovákiában a zsidó kérdés már az autonómia időszakában is előtérbe került. A támadások ekkor a zsidók gazdaságban betöltött erős szerepére irányultak. A Szlovák Állam megalakulását követően a „zsidó kérdést“ megoldandó törvényes keretek között zajlott a hátrányos megkülönböztetés, amely folyamatoknak a következtében a zsidó lakosság fokozatosan elvesztette a az alapvető emberi, állampolgári és magántulajdon jogait. Az ún. Zsidó Kódexet (Rendelet a zsidók jogi helyzetéről) 1941 szeptember 9-én fogadta el a szlovák parlament, amely szabályozás az élet minden területét érinette.
 
      A zsidók deportálása Szlovákiában 1942 márciusában kezdődtek és az év októberéig tartottak. A március 25. és október 20-a közötti időszakban a náci koncentrációs táborokba 58 ezer szlovák zsidót deportáltak, akik közül csak néhány százan tértek haza. Szlovákia ezenfelül még minden egyes elszállított zsidó után 500 birodalmi márkát fizetett. A németek második deportációs szándéka 1943 tavaszán már nem járt sikerrel, ezért a következő deportációkra már csak az állam német megszállását követően került sor. 1944 szeptember 30-a és 1945 márciusa között, 11 transzporttal összesen még 13 500 zsidót indítottak el a haláltáborokba, akik közül még Szlovákia területén körülbelül ezret kiírtottak.

Jászóról, Jászóváraljáról és Debrődről elhurcolt zsidó családfők listája:
 

1.    Altmann Zoltán - Jászó
2.    Altmann Sámuelné szül Princ Gizella - Jászó
3.    Blumenfeld Márton Jászó
4.    Blumenfeld Menyhért – Jászó
5.    Felberbaum Ábrahám – Jászó
6.    Frieder Adolf – kassai lakos jászói lakása
7.    Liebermann Bernát – Debrőd
8.    Tannenbaum Ernőné – Jászó
9.    Dr. Róna Izidor – Jászó
10.    Róth Hemann – Jászó
11.    Stehler  Leó – Jászó
12.    Tannenbaum Áron – Jászó
13.    Tannenbaum Ernő – Jászó
14.    Tannebaum Ernőné – Jászó
15.    Tannebaum Sámuel – Jászó
16.    Tannenbaum Salamon – Jászó
17.    Tannenbaum Mórné szül. Grünn Rózsi – Jászó
18.    Waldmann Viktor – Jászó
19.    Zinner Jenő – Jászó
20.    Zinner Jenő – Jászóváralja
21.    Zinner Ignácné  - Jászóváralja
22.    Ziegel Mórné – Jászó /2/

Irodalom
 

/1/ RÁNKI, György. A németek szerepe a magyar zsidók elpusztításában (Úloha Nemcov v zabití maďarských Židov). In: História. 1984/ 4, s. 18-22
/2/ Kassai Állami Levéltár, a jászói körjegyzőség iratai (1939-1945), 1278/1943-as irat.

A dokumentum forrása: Ján Gašpar magángyűjteményéből

 


Az Ön véleménye

név:

e-mail:

hozzászólás:


biztonsági
kód:


Nem látom a kódot
- Ide Írja be a biztonsági kódot!
 

Vélemények :