[kapcsolat]   husken

100

 

Rozália

 

MaJel nyitva tartás

 

kitüntetés

 

MTN

 

KSK plakett

 

Rovás Google naptár

 

ISSN 1337-7167
< Képzőművészet < Videóanyagok < Irodalom < Színház < Társadalom​ < Programok < Utazás < Építészet < Médiavisszhang

 

ArtResidence

ArtResidence

reakció
MaJel Rovás Központ

 

Szabó Ottó

 

2%

 

Szabadiskola

 

Felvideki események

 

Zeman Zoltán
<<< Vissza a főldalra

Történelmi dokumentumok databázisa

szerző: gergely 2018-11-12

 

Történelmi dokumentumok databázisa

 

Zsidók deportálása Jászóról és környékéről       

 

      A második világháború alatt a magyarországi 800 ezres zsidóság számára sorsdöntő változást az 1944 március 19-i német megszállás jelentett. Heinrich Himmler birodalmi belügyminiszter már a megszállás másnapján bekérte az elfogott zsidók létszámát. A Sztójay kormány is ekkor már több zsidóellenes szabályozást foganasított. 1944 március 29-től a zsidóknak kötelező volt viselniük a sárga csillagot, magántulajdonukat elkobozták, nem folytathatták tovább orvosi, ügyvédi, tanári hivatásukat, nem járhattak nyilvános szórakozóhelyekre és kisebb fejadag járt nekik az élelmiszer kiutalásokkor is. Veesenmayer (1944 március 19-től a Harmadik Birodalom teljhatalmú magyarországi megbízottja) az első, 1800 zsidó deportálásáról szóló jelentést 1944 április 29-én írta alá. Az Auschwitzba irányuló tömeges deportálások május 15-én indultak be és június végére a vidéki zsidóság java részét – 440 ezer főt el is szállították. A deportálásokat az Adolf Eichmann vezette Judenkommando felügyelte, de a magyar karhatalmi szervek, elsősorban a csendőrség is közreműködött.  

      Szlovákiában a zsidó kérdés már az autonómia időszakában is előtérbe került. A támadások ekkor a zsidók gazdaságban betöltött erős szerepére irányultak. A Szlovák Állam megalakulását követően a „zsidó kérdést“ megoldandó törvényes keretek között zajlott a hátrányos megkülönböztetés, amely folyamatoknak a következtében a zsidó lakosság fokozatosan elvesztette a az alapvető emberi, állampolgári és magántulajdon jogait. Az ún. Zsidó Kódexet (Rendelet a zsidók jogi helyzetéről) 1941 szeptember 9-én fogadta el a szlovák parlament, amely szabályozás az élet minden területét érinette.
 
      A zsidók deportálása Szlovákiában 1942 márciusában kezdődtek és az év októberéig tartottak. A március 25. és október 20-a közötti időszakban a náci koncentrációs táborokba 58 ezer szlovák zsidót deportáltak, akik közül csak néhány százan tértek haza. Szlovákia ezenfelül még minden egyes elszállított zsidó után 500 birodalmi márkát fizetett. A németek második deportációs szándéka 1943 tavaszán már nem járt sikerrel, ezért a következő deportációkra már csak az állam német megszállását követően került sor. 1944 szeptember 30-a és 1945 márciusa között, 11 transzporttal összesen még 13 500 zsidót indítottak el a haláltáborokba, akik közül még Szlovákia területén körülbelül ezret kiírtottak.

Jászóról, Jászóváraljáról és Debrődről elhurcolt zsidó családfők listája:
 

1.    Altmann Zoltán - Jászó
2.    Altmann Sámuelné szül Princ Gizella - Jászó
3.    Blumenfeld Márton Jászó
4.    Blumenfeld Menyhért – Jászó
5.    Felberbaum Ábrahám – Jászó
6.    Frieder Adolf – kassai lakos jászói lakása
7.    Liebermann Bernát – Debrőd
8.    Tannenbaum Ernőné – Jászó
9.    Dr. Róna Izidor – Jászó
10.    Róth Hemann – Jászó
11.    Stehler  Leó – Jászó
12.    Tannenbaum Áron – Jászó
13.    Tannenbaum Ernő – Jászó
14.    Tannebaum Ernőné – Jászó
15.    Tannebaum Sámuel – Jászó
16.    Tannenbaum Salamon – Jászó
17.    Tannenbaum Mórné szül. Grünn Rózsi – Jászó
18.    Waldmann Viktor – Jászó
19.    Zinner Jenő – Jászó
20.    Zinner Jenő – Jászóváralja
21.    Zinner Ignácné  - Jászóváralja
22.    Ziegel Mórné – Jászó /2/

Irodalom
 

/1/ RÁNKI, György. A németek szerepe a magyar zsidók elpusztításában (Úloha Nemcov v zabití maďarských Židov). In: História. 1984/ 4, s. 18-22
/2/ Kassai Állami Levéltár, a jászói körjegyzőség iratai (1939-1945), 1278/1943-as irat.

A dokumentum forrása: Ján Gašpar magángyűjteményéből

 


Az Ön véleménye

név:

e-mail:

hozzászólás:


biztonsági
kód:


Nem látom a kódot
- Ide Írja be a biztonsági kódot!
 

Vélemények :