[kapcsolat]   husken

100

 

BistRovásHU

 

Rozália

 

MaJel nyitva tartás

 

kitüntetés

 

MTN

 

KSK plakett

 

Rovás Google naptár

 

ISSN 1337-7167
< Képzőművészet < Videóanyagok < Irodalom < Színház < Társadalom​ < Programok < Utazás < Építészet < Médiavisszhang

 

ArtResidence

ArtResidence

reakció
MaJel Rovás Központ

 

Szabó Ottó

 

2%

 

Szabadiskola

 

Felvideki események

 

Zeman Zoltán
<<< Vissza a főldalra

Történelmi dokumentumok databázisa

szerző: gergely 2018-09-20

 

Történelmi dokumentumok databázisa

   

A második világháború időszakában (1939-1945), különösen a háború utolsó hónapjaiban, mikor már a frontvonal a Kárpát-medencében húzódott, a lakosság testközelből tapasztalta meg a harcok borzalmait. El kellett tűrniük a szembenálló felek csapatainak kegyetlenkedéseit, a mindenféle téren kiéhezett katonák zaklatásait, a leventék elhurcolását, a készleteiken lévő élelmiszerek elkobzását. A zsidókat gettókba, majd a haláltáborokba irányították, a német lakosság pedig a szovjet hadsereg elől nyugati irányban menekült.  Ez az időszak a Kassán és a keleti járásokban nagyjából 1945 januárjában és februárjában befejeződött, hiszen a szovjet hadsereg erőfölényének köszönhetően a frontvonal nyugatabbra tolódott. A harcok így ezen a vidéken megszűntek, azonban sok gondot okozott a fejetlenség, a bizonytalanság és a nélkülözés. A harcok utáni állapotokról érdekes képet festenek azok a jelentések, amelyeket a jászói körjegyzőség egyes települései 1945 márciusában a Szlovák Nemzeti Tanács felszólítására dolgoztak ki és küldtek Pozsonyba.  Idézem a luciabányai, a debrődi és a jászói jelentést (a jászói és a luciabányai szlovák nyelven készült, a debrődi magyarul):

Luciabánya jelentése 1945 március 20-i dátummal:    
 

Andrej Klein, predseda MNV [A Helyi Nemzeti Bizottság elnöke]
Ján Bodnár, podpredseda [alelnök]
František Šuták, tajomník [titkár]
Michal Klein a Ján Murňák, pre zásobovanie obyv. [a lakosság élelmiszer-ellátásáért felelősök]
Jozef Poloni,  veliteľ milícii [a polgárőrség parancsnoka]
Správa o doterajšej činnosti [Jelentés az eddigi tekékenységről]:
 „Zaobstaráva o potraviny pre tunajšie obyvateľstvo, stará sa o závod aby bola započaná práca čím skôr, o osvetlenie bytov, o zásobu kúriva, o zadovážanie súčiastok tunajších strojov, dozerá na sprevádzanú kancelársku agendu, vyplňuje zaslanie dotazníkov obvody notárstvom a okresným N.V., dozerá na riadne vyučovanie školských detí, o čistotu stará sa, o bezpečnosť obyvateľstva, o sadzbu ornej pôdy, o očistenie kraju od zdohlín.“  [„Élelmiszert biztosít az itteni lakosságnak, dolgozik az üzem minél előbbi újraindításán, a lakások megvilágításán, a tüzifa bebiztosításán, az itteni gépek alkatrészeinek beszerzésén, felügyeli az irodai munkát, kitölti és visszaküldi a körjegyzőség és a Járási Nemzeti Bizottság kérdőíveit, odafigyel az iskolás gyerekek taníttatására, a tisztaságra, a lakosság biztonságára, a szántóföld bevetésére, a környéken található tetemek eltávolítására.“] 

Debrőd kimutatása ugyancsak 1945 márciusából


Elnök bíró: Csizmár Ferenc
Albíró alelnök: Szabó Sándor
Pénztáros: Görcsös István
Esküdt: Német Ferenc id., Szabó Ferenc
Tagok: Molnár Elek ifj., Molnár Ferenc ifj., Dunajszki Ferenc, Szabó József, Somodi Lajos, Fialka István, Meleg János
 

„Kimutatás Debrőd község Vibor munka eredményeiről
1.    A hídhoz való fa fuvarozás
2.    Az elpusztult lovak eltakarítása
3.    A szekerek megkeresése
4.    A szekerek elosztása
5.    Statisztika összeállítása
6.    Terménykészlet, felesleg, hiány
7.    Takarmány készlet, felesleg , hiány
8.    Vetőmag -//-
9.    Határban lévő deszkák megkeresése és nyilvántartása
10.  Hóhányás és egyéb közmunka beosztása
11.  Fuvarok irányítása, vorspont rendezése
12.  Hámok megkeresése és elosztása
13.  Igavonó állatok elosztása
14.    Az oroszkatonaság részére több alkalommal élelem beszerzése
15.    Takarmányfelesleg elosztása
16.    A katonaságtól itt hagyott anyagok megkeresése és rendezése
17.    Az összes állatok nyilvántartása”

Jászó kimutatása 1945 márciusából:


  „Miestny národný výbor v Jasove 6. februára bol založený a voľbou obecenstva z nasledujúcich členov zostavený [A Jászói Helyi Nemzeti Bizottság február 6-án alakult és a közösség szavazatai alapján a következő tagok alkotják]:
Predseda [elnök]: Fidel Sváš
Podpredseda [alelnök]: Ján L. Froncz
Úlohou tajomníka a notára bol poverený [A titkári és jegyzői feladatokkal meg volt bízva]: Bela Takáč
neskoršie okresným predsedom bol  [Később járási elnök volt]??:   Fogaraš
Členovia výboru sú: Orechovský súčasne i starosta, Bodnár súčasne i podstarosta, Orosz súčasne i pokladník, Turčik, Bučko, Adamkovič, dodatočne bol pribraný Alexander Greisinger a po jeho smrti Borbicsik [A bizottság tagjai: Orechovský, egyben polgármester, Bodnár, egyben alpolgármester, Orosz, egyben pénztáros, Turčik, Bučko, Adamkovič, utólag csatlakozott Greisunger Sándor majd az ő halála után Borbicsik]
„Doteraz sme vykonali nasledujúce práce [Ezidáig a következő munkákat végeztük el]:
1.    ...zorganizovali sme národnú stráž (milíciu)pozoztávajúcu z 20 členov a jedného veliteľa. V devaťčlenných skupinách striedavo konali 24 hodinovú službu. Po príchode národnej bezpečnosti – dvoch četníkov – z doterajších milicionárov vyvolení 10 chlapi konajú bezpečnostnú službu podľa inštrukcií četníckeho veliteľa. [...megszerveztük a 20 tagú nemzetőrséget (polgárőrséget) egy parancsnokkal. 9 tagú csoportokban felváltva teljesítettek 24 órás szolgálatokat. A két csendőrből álló nemzetbiztonság megérkezését követően még 10 fő teljesít szolgálatot a csendőr parancsnok instrukciói szerint.]
2.    Súrne sme odstránili po celej dedine nachádzajúce konské zdochliny, spolu asi 190. Pomocou poťahov volových v rámci obecnej práce. [A község területéről sürgősen eltávolítottuk az elpusztult lovak tetemeit, nagyjából 190 darabot.]
3.    Odstránili sme trosky do povetria vyhodených mostov a kostola. [Eltávolítottuk a felrobbantott hidak és templomok maradványait.]
4.    Postavili sme mlynský most a mostík pre pešiu prechádzku medzi Jasovom a Podhradím. Výstavba veľkého mosta je v behu. [Megépítettük a malomhoz vezető hidat és a gyalogos átkelőt Jászó és Váralja között.]
5.    Na opravu vojnou zničených a poškodených striech odovzdali sme poškodencom asi 50 000 škridlíc z tehelne premonštrátskeho opátstva  a čiastočne zo zásob občianstva. Dodali sme aj väčšie množstvo stavebného dreva. [A háborúban tönkrement vagy károsult tetők megjavítására kiosztottunk 50 000 cserepet a premontrei apátság téglagyárából és részben a lakosság tartalékaiból. Továbbá, kisztottunk még nagyobb mennyiségben építkezési faanyagot.]
6.    Za verejnú potrebu chudobných a vykradnutých zaviedli sme v mlyne 5 %-ovú dávku zo zomletej múky a z tej sme rozdali 38 (??) za úradnú cenu.... [A szegények és a kiraboltak megsegítésére a malomban bevezettünk 5 százalékos adagot a megőrölt lisztből, amelyből 38 (valőszínűleg mázsát) utaltunk ki hivatalos áron.]
7.    Chránime sa proti švonitému (??) týfu. Z Moldavy sme si dva krát priviezli dezinfikatov a dezinfikovali cigánov. Starali sme sa o zásobovanie cigánov v karanténe. [Védekezünk a tífusszal szemben. Szepsiből már kétszer hoztunk oltóanyagot és oltottu be a cigányokat. Gondoskodtunk a karanténban lévő cigányok ellátásáról.]
8.    Školy naše pre epidémiu ešte nemohli byť otvorené. [Az iskoláink a járvány miatt még nem nyílhattak meg.]
9.    Znovuorganizovaná pošta už funguje. [Az újraszervezett posta már működik.]
10.    Obecný dom dali sme už do poriadku, v miestnostiach sa už úraduje, strecha je už obnovená a opravuje sa notársky byt na 1. poschodí. [A községházát már rendbetettük, a helységekben már folyik a munka, a tető fel van újítva és most hozzák rendbe az első emeleti jegyzői lakást.]
11.    Opravujú sa i obytné domy a odstraňujú sa míny, ktorým už dvaja občania padli za obeť. [Renováljuk a lakóházakat és folyik az aknamentesítés, amelynek már két polgár esett áldozatul.]
12.     Najväčšiu pozornosť venujeme našim podnikom, z ktorých elektrárňa bola ustupujúcim nemeckým vojakom úplne zničená, tehelňa pre spálené latové rámce na zuženie škridlíc  a pre zimu, píla pre zničený kotol a komín a pre ukradnuté hnacie remene ešte nefunguje, v lesoch pre míny práca sa ešte tiež nezačala. V záujme týchto našich závodov viackrát sme intervenovali u úradov  SNR v Košiciach. [A legnagyobb figyelmet az üzemeinknek szenteljük, amelyek közül a villanytelepet a visszahúzódó német katonák teljesen tönkretették, a téglagyár a felgyújtott lecek és a tél miatt, a fűrésztelep a tönkretett kazán és kémény, no meg az ellopott gépszíjak miatt nem működik, az erdőben az aknák miatt a munka még nem kezdődött el. Ezen üzemeink problémáit már többször jeleztük a Szlovák Nemzeti Tanács kassai hivatalainál.]

Pýtali sme odmínovanie našich lesov, aby sa najmä stavebné drevo, palivo a pražce mohli vyvážať. Dostali sme vážny sľub od riaditeľstva železníc , že sa postarajú o odmímovanie. [Kértük az erdőink aknamentesítését, hogy az építkezési fát, tüzifát és talpfát ki tudjuk termelni. Komoly igéretet kaptunk a vasúti igazgatóságtól, hogy az aknamentesítést bebiztosítják.]

Pýtali sme v záujme nezamestnaných opravu želelezničnej trati medzi Moldavou a Medzevom. Ochotne nám vyhoveli. Vyslaný traťmajster už robí prípravy a práca sa čoskoro započne ... [A munkanélküliek érdekében kértük a vasúti sínek rendbetételét Szepsi és Mecenzéf között. A kérésünket meghállgatták. A kiküldött pályamester megtette az előkészületeket és a munka csakhamar megkezdődhet...]

13.     Budujeme si novú elektrizáciu. Prúd bude nám dodávať Luciabaňa.... Zapojovacie vedenie v dĺžke 450 m už sa robí.... [Új villamosításon dolgozunk. Az áramot Luciabánya fogja adni ... a 450 méteres kapcsolódás már készül...]
14.    Pre poľnohospodárstvo pýtali sme semeno pre jarné siatby a 15 párov koní, pretože v celej obci nemáme viac ako 10 koní, i to nenícich (?) na ťažkú prácu. [A mezőgazdaságnak kértünk vetőmagot a tavaszi vetéshez és 15 pár lovat, mert az egész községben nincs több 10 lónál, de azok se használhatók nehéz munkára.]
15.    Dodávame i susednej Moldave palivo, stavebné drevo a dali sme i pšenicu. Máme ťažkosti najmä, ktoré nám ťažia prácu. Sú to najmä neistota cien a miezd, nedostatok poťahov a semena a najmä nedostatky v závodoch, vojnou zapríčenené. Robia nám ťažkosti i míny, ktorými je celý náš vidiek zamorený. [A szomszédos Szepsinek is bitosítunk tüzifát, építkezési fát és búzát is adtunk oda. Vannak gondjaink, amelyek megnehezítik a munkánkat. Ezek közé tartozik az árak és a bérek instabilitása, a háború okozta hiány a vetőmag, a vonőerő terén és az üzemekben. Gondokat okoznak nekünk az aknák, amelyek az egész vidéken sűrűn megmaradtak.]

A dokumentum forrása: Kassai Állami Levéltár, A jászói körjegyzői hivatal iratai, 1945.

 


Az Ön véleménye

név:

e-mail:

hozzászólás:


biztonsági
kód:


Nem látom a kódot
- Ide Írja be a biztonsági kódot!
 

Vélemények :