[kapcsolat]   husken

babamasszázs

 

kit

 

vaskakas

 

Berlin

 

MaJel nyitva tartás

 

kitüntetés

 

MTN

 

eperjesi egyetem

 

KSK plakett

 

Rovás Google naptár

 

ISSN 1337-7167
< Képzőművészet < Videóanyagok < Irodalom < Színház < Társadalom​ < Programok < Utazás < Építészet < Médiavisszhang

 

ArtResidence

ArtResidence

reakció
MaJel Rovás Központ

 

Szabó Ottó

 

2%

 

Szabadiskola

 

Felvideki események

 

Zeman Zoltán
<<< Vissza a főldalra

Tudomány

szerkesztette: SZABÓ OTTÓ, 2005-07-26

Rafaello: Az emberiség a tudományok elõrehaladásától remélte, hogy választ kaphat kérdéseire. Hogy az egész világ nagy problémáinak megoldása lesz. Istent megölte és eltemette, végül új vallásosságként új hit formájában fokozatosan a tudomány lett Úrrá  rajta.


feltalálták a drótkerítést

ez nagyon komply övezet lehet

a gépek segítenek

Tudomány – A mai értelemben vett tudomány a maga módszertani, in­téz­ményi hátterével alapvetõen modern jelenség, noha egyes elemei jóval ko­rábban megjelennek: Kínában, a folyammenti kultúrákban (technikai, ma­te­ma­tikai ismeretek felhalmozása) és a görög–római antikvitásban.

A 16–17. sz. folyamán az antik természetfilozófia iránt feltámadó érdeklõdés, a re­ne­szánsz mágia gyakorlati orientációja, a kísérletezés technikájának ki­a­la­ku­lása, bizonyos mesterségek (pl. haditechnika, mezõgazdaság, hajózás, len­cse­csi­szolás) tudásanyagának növekedése, valamint a mesterségekben fel­hal­mozott ismeretek hozzáférhetõvé tétele a könyvnyomtatás által, a ter­mé­szetrõl való gondolkodás új, az arisztotelianizmustól élesen eltérõ, ma­te­ma­ti­zált, ám a természetrajzi és természetfilozófiai hagyománytól csak fo­ko­za­tosan elkülönülõ típusát teremtette meg. Ezt az átalakulást szokás »tu­do­má­nyos forradalomnak« nevezni. Önálló társaságok, akadémiák szervezõdtek. Tagjaikból létrejött a tudós mint foglalkozás. 

Az ismeretek mennyiségi fel­hal­mo­zódásával lehetetlenné vált, hogy egy-egy tudós minden tudásterületet áttekintsen; a 18. sz.-tól megkezdõdött a tudományok specializálódása, a sa­já­tos fogalomkészletekkel, módszerekkel és instrumentáriumokkal ren­del­kezõ szaktudományok kialakulása. A 20. sz. közepére a tudomány a nagyipari termelés számos jellegzetességét vette fel, mind méretében (»Nagy Tu­do­mány«), mind mûködési mechanizmusában.


Az Ön véleménye

név:

e-mail:

hozzászólás:


biztonsági
kód:


Nem látom a kódot
- Ide Írja be a biztonsági kódot!
 

Vélemények :