[kapcsolat]   husken

56

 

szükségeS

 

eTelep

 

100

 

Szezonális, kacsa

 

MaJel nyitva tartás

 

kitüntetés

 

MTN

 

Rovás Google naptár

 

ISSN 1337-7167
< Képzőművészet < Videóanyagok < Irodalom < Színház < Társadalom​ < Programok < Utazás < Építészet < Médiavisszhang

 

ArtResidence

ArtResidence

reakció
MaJel Rovás Központ

 

Szabó Ottó

 

2%

 

Szabadiskola

 

Felvideki események

 

Zeman Zoltán
<<< Vissza a főldalra

X és Y generáció

szerző: Kovács Ágnes 2018-02-27

 

X és Y generáció

 

 

A Fiatal Építészek Fórumának kiállítása

MaJel Rovás Központ, FiguratiF galéria

2018. február 22. – március 20.

 

Bannerkiállítás keretében mutatkozott be a Fiatal Építészek Fóruma (FÉF) a kassai MaJel Rovás Központban. A bannereken a szervezethez tartozó tagok mutatkoztak be munkáikkal és névjegyükkel.

A kiállítás után pódium beszélgetésen vehettek részt az érdeklődők, ahol Szabó Krisztián, a FÉF ügyvezetője, Hajas Méry, Boženík Gábor és Bánó Balázs válaszoltak a kérdésekre. 

 

Mi A FÉF? 

A szervezet megalapítását egy regionális szakmai fórum hiányának a pótlása váltotta ki a Pozsonyi Magyar Intézet kezdeményezésére 2011-ben. Alapítói Istenes József és Szabó Krisztián. A szakmaiság mellett fontos számunkra a Szlovákiában élő nemzetiségek kultúrája iránti lojalitás hirdetése, valamint ebben a soknemzetiségű közegben a magyar kultúra és nyelv gyakorlásának lehetőségeinek keresése a szaknyelv használata során.

Legfőbb céljaik:

– a Fórum regionális voltaként a Dél-Szlovákiai régiókban tevékenykedő, magyar nemzetiségű és a magyar kultúrával szimpatizáló építészek, városrendezők és tájépítészek érdekképviselete.

– A szaknyelv anyanyelvi használatának lehetőségeinek biztosítása szakmai fórumok és előadások segítségével.

– Társadalmi párbeszédek és vitafórumok kezdeményezései regionális szinten, a települések vezetősége, az építészeti szakma és a nyilvánosság bevonásával a települések fejlődésének érdekében.

– A fiatalabb generációk szakmai és társadalmi szerepvállalásának előmozdítása.
– Az építészet nyitása a szélesebb közönség felé: publikációs tevékenységgel, valamint alkotóműhelyek – workshopok és kiállítások szervezésével.

– Építészeti versenypályázatokon való közös részvétel – a kollektív szellemi együttműködés erősítése és a kreatív tervezői erő egyesítésének céljával.
– Az oktatás segítése – az oktatási intézményekkel való együttműködés különböző módjainak keresésével.

– Más kulturális és társadalmi szervezetekkel való kapcsolat felvétele Szlovákián belül és határain túl, elsősorban a közép–európai régióban.

Tevékenységük a célokból adódóan sokrétű, melyet a www.facebook.com/fefma közösségi oldalon lehet nyomon követni. 

Eredetileg hat éve, amikor a FÉF megalakult 40 éves korhatárban volt limitálva a fiatal építész kategória. Erre számos külföldi példa is van. Viszont az azóta 40 évet betöltő, azt meghaladó generáció keresi a helyét a fiatal definíció mögött. Mivel tudjuk azt is, hogy az építészet egy életen át tanulandó szakma, s általában teljesítésük és szakmai tudásuk csúcsára 40 év fölött kerülnek az építészek, ekkor kapnak igazán fiatalos lendületet, értékes megbízásokat, amiben meg tudják mutatni valódi egyéniségüket, s ez által tudnak például szolgálni a legifjabb kollégáknak, nagyon fontos, hogy részesei maradjanak ennek a közösségnek. Éppen ezért egy több generációs jelenlétet sejtető megnevezést találtunk „X és Y generáció” építészeti kiállítás címen. 

 William Strauss Generáció elmélete a társadalmat így próbálta generációkra osztani: 

- A Baby boom idején születettek (1940-50-es évek) PRÓFÉTÁK, aki a válság végé felé születettek: erősségeik az ÉRTÉKEK

- X – generáció (1960-70-es évek): NOMÁDOK, Az ébredés idején születettek, SZABDSÁGszeretők

- Y- generáció (1980-90-es évek): HŐSÖK, A vagyongyarapítók és KÖZÖSSÉGÉPÍTŐK

- Z – generáció (2000-es évek): MŰVÉSZEK, Az újabb válság idején születettek Művészek

- A 2010 után születettek az Alfa generáció

 

A FÉF megalakulásánál volt több bábáskodó szervezet mint a Pozsonyi Magyar Intézet, a Szlovákiai Építészeti Társaság (SAS) ill. annak alelnöke, Istenes József személyében, akik együttesen mint prófétái álltak a Fórum megalakulása mellett. Ide csatlakozik be az X generáció, melynek képviselői menetközben már a negyedik X-en vannak túl, akik a szabadság és lázadás képviselői, s akik most mint példák és mentorok tudnak szerepet vállalni az építészeti közösségünkben. Őket követik az Y generáció képviselői, akik az igazi közösségépítő és gyarapító szerepet tudják betölteni. A legfiatalabb Z generáció lesz pedig az akiknek valójában már adott az út, csak végig kell járni a kiszabott és kiharcolt mantinelek között, s válhatnak valódi művészekké. 

Ez a mostani kiállítás is azt szimbolizálja, hogy a szlovákiai magyarok az építészeti szférában is eredményesen képviselve vannak, munkáik több díjat is elnyertek és nemcsak a magyar de a szlovák közösség részéről is elismerést vívtak ki maguknak, egyúttal az egész felvidéki magyar közösségnek. Továbbá jelen van a legfiatalabb generáció is, a diákok akik szerencsés helyzetben vannak, mert most már nem feltétlen szükséges nekik sikeres irodák után külföldre távozni a kellő szakmai tapasztalatok után, hanem idehaza is meg vannak azok a munkák, amikkel sokat tanulhatnak, s ráadásul ezt megtehetik magyar nyelven, akár a saját régiójukban. Ezzel is növelve annak az esélyét, hogy Szlovákiában maradnak s gyarapítják majdan a helyi magyar közösségeinket.

Az idei első kiállításunk alkalmával 18 építész mutatkozik be munkáival. Ehhez az év folyamán még lehet majd csatlakozni, hiszen a kapcsolatrendszerünk kb. 60 tagot, építészt és építészhallgatót tart számon. Tervezzük a kiállítás továbbvitelét szerte az országban és határainkon túl is. Szeretnénk, ha a kiállító építészek szűkebb pátriáiban is bemutatkozhatna a FÉF, de a nagyobb megyeszékhelyeken is mint Besztercebánya és Kassa, ill. Budepesten mint lehetséges helyszín a MÉSZ (Magyar Építészeti Szövetség) partnerünk jóvoltából, ahol első bemutatkozó kiállításunk jó viszhangot kapott.

A kiállításmegnyitóinkhoz általában kísérő rendezvény társul, ahol lehetősége van a kiállítóknak bemutatni munkáikat egy rövid prezentáció keretén belül, ezzel is közelebbhozva a tervezői munkásságukat, továbbá interaktív módon lehetőség nyílik a tárlat látogatóinak kérdéseket feltenni az jelenlévő építészeknek akár a helyi településeket érintő aktuális építészeti problémák megvitatása terén. Valójában ez lenne a fórum egyik küldetése, élő kapcsolatot teremteni a laikus közönség és az építészeti szakma művelői között. Ezáltal lehetőség nyílhat eleven konzultációkra egymás megértésére és véleményének elfogadására, aktuális problámák megoldására, értelmezésére.

 

 

 

 

Fotó: Gráf Dóra

 

 

 


Az Ön véleménye

név:

e-mail:

hozzászólás:


biztonsági
kód:


Nem látom a kódot
- Ide Írja be a biztonsági kódot!
 

Vélemények :