[kapcsolat]   husken

prosecco kóstolás

 

BistRovásHU

 

Ropás

 

oti kiállítása

 

ÉLŐ ZENE

 

Kodály

 

Dráb

 

30 éve szabadon

 

horrorvacui

 

eNRA RV 2019

 

MaJel nyitva tartás

 

kitüntetés

 

MTN

 

eperjesi egyetem

 

KSK plakett

 

Rovás Google naptár

 

ISSN 1337-7167
< Képzőművészet < Videóanyagok < Irodalom < Színház < Társadalom​ < Programok < Utazás < Építészet < Médiavisszhang

 

ArtResidence

ArtResidence

reakció
MaJel Rovás Központ

 

Szabó Ottó

 

2%

 

Szabadiskola

 

Felvideki események

 

Zeman Zoltán
<<< Vissza a főldalra

X és Y generáció

szerző: Kovács Ágnes 2018-02-27

 

X és Y generáció

 

 

A Fiatal Építészek Fórumának kiállítása

MaJel Rovás Központ, FiguratiF galéria

2018. február 22. – március 20.

 

Bannerkiállítás keretében mutatkozott be a Fiatal Építészek Fóruma (FÉF) a kassai MaJel Rovás Központban. A bannereken a szervezethez tartozó tagok mutatkoztak be munkáikkal és névjegyükkel.

A kiállítás után pódium beszélgetésen vehettek részt az érdeklődők, ahol Szabó Krisztián, a FÉF ügyvezetője, Hajas Méry, Boženík Gábor és Bánó Balázs válaszoltak a kérdésekre. 

 

Mi A FÉF? 

A szervezet megalapítását egy regionális szakmai fórum hiányának a pótlása váltotta ki a Pozsonyi Magyar Intézet kezdeményezésére 2011-ben. Alapítói Istenes József és Szabó Krisztián. A szakmaiság mellett fontos számunkra a Szlovákiában élő nemzetiségek kultúrája iránti lojalitás hirdetése, valamint ebben a soknemzetiségű közegben a magyar kultúra és nyelv gyakorlásának lehetőségeinek keresése a szaknyelv használata során.

Legfőbb céljaik:

– a Fórum regionális voltaként a Dél-Szlovákiai régiókban tevékenykedő, magyar nemzetiségű és a magyar kultúrával szimpatizáló építészek, városrendezők és tájépítészek érdekképviselete.

– A szaknyelv anyanyelvi használatának lehetőségeinek biztosítása szakmai fórumok és előadások segítségével.

– Társadalmi párbeszédek és vitafórumok kezdeményezései regionális szinten, a települések vezetősége, az építészeti szakma és a nyilvánosság bevonásával a települések fejlődésének érdekében.

– A fiatalabb generációk szakmai és társadalmi szerepvállalásának előmozdítása.
– Az építészet nyitása a szélesebb közönség felé: publikációs tevékenységgel, valamint alkotóműhelyek – workshopok és kiállítások szervezésével.

– Építészeti versenypályázatokon való közös részvétel – a kollektív szellemi együttműködés erősítése és a kreatív tervezői erő egyesítésének céljával.
– Az oktatás segítése – az oktatási intézményekkel való együttműködés különböző módjainak keresésével.

– Más kulturális és társadalmi szervezetekkel való kapcsolat felvétele Szlovákián belül és határain túl, elsősorban a közép–európai régióban.

Tevékenységük a célokból adódóan sokrétű, melyet a www.facebook.com/fefma közösségi oldalon lehet nyomon követni. 

Eredetileg hat éve, amikor a FÉF megalakult 40 éves korhatárban volt limitálva a fiatal építész kategória. Erre számos külföldi példa is van. Viszont az azóta 40 évet betöltő, azt meghaladó generáció keresi a helyét a fiatal definíció mögött. Mivel tudjuk azt is, hogy az építészet egy életen át tanulandó szakma, s általában teljesítésük és szakmai tudásuk csúcsára 40 év fölött kerülnek az építészek, ekkor kapnak igazán fiatalos lendületet, értékes megbízásokat, amiben meg tudják mutatni valódi egyéniségüket, s ez által tudnak például szolgálni a legifjabb kollégáknak, nagyon fontos, hogy részesei maradjanak ennek a közösségnek. Éppen ezért egy több generációs jelenlétet sejtető megnevezést találtunk „X és Y generáció” építészeti kiállítás címen. 

 William Strauss Generáció elmélete a társadalmat így próbálta generációkra osztani: 

- A Baby boom idején születettek (1940-50-es évek) PRÓFÉTÁK, aki a válság végé felé születettek: erősségeik az ÉRTÉKEK

- X – generáció (1960-70-es évek): NOMÁDOK, Az ébredés idején születettek, SZABDSÁGszeretők

- Y- generáció (1980-90-es évek): HŐSÖK, A vagyongyarapítók és KÖZÖSSÉGÉPÍTŐK

- Z – generáció (2000-es évek): MŰVÉSZEK, Az újabb válság idején születettek Művészek

- A 2010 után születettek az Alfa generáció

 

A FÉF megalakulásánál volt több bábáskodó szervezet mint a Pozsonyi Magyar Intézet, a Szlovákiai Építészeti Társaság (SAS) ill. annak alelnöke, Istenes József személyében, akik együttesen mint prófétái álltak a Fórum megalakulása mellett. Ide csatlakozik be az X generáció, melynek képviselői menetközben már a negyedik X-en vannak túl, akik a szabadság és lázadás képviselői, s akik most mint példák és mentorok tudnak szerepet vállalni az építészeti közösségünkben. Őket követik az Y generáció képviselői, akik az igazi közösségépítő és gyarapító szerepet tudják betölteni. A legfiatalabb Z generáció lesz pedig az akiknek valójában már adott az út, csak végig kell járni a kiszabott és kiharcolt mantinelek között, s válhatnak valódi művészekké. 

Ez a mostani kiállítás is azt szimbolizálja, hogy a szlovákiai magyarok az építészeti szférában is eredményesen képviselve vannak, munkáik több díjat is elnyertek és nemcsak a magyar de a szlovák közösség részéről is elismerést vívtak ki maguknak, egyúttal az egész felvidéki magyar közösségnek. Továbbá jelen van a legfiatalabb generáció is, a diákok akik szerencsés helyzetben vannak, mert most már nem feltétlen szükséges nekik sikeres irodák után külföldre távozni a kellő szakmai tapasztalatok után, hanem idehaza is meg vannak azok a munkák, amikkel sokat tanulhatnak, s ráadásul ezt megtehetik magyar nyelven, akár a saját régiójukban. Ezzel is növelve annak az esélyét, hogy Szlovákiában maradnak s gyarapítják majdan a helyi magyar közösségeinket.

Az idei első kiállításunk alkalmával 18 építész mutatkozik be munkáival. Ehhez az év folyamán még lehet majd csatlakozni, hiszen a kapcsolatrendszerünk kb. 60 tagot, építészt és építészhallgatót tart számon. Tervezzük a kiállítás továbbvitelét szerte az országban és határainkon túl is. Szeretnénk, ha a kiállító építészek szűkebb pátriáiban is bemutatkozhatna a FÉF, de a nagyobb megyeszékhelyeken is mint Besztercebánya és Kassa, ill. Budepesten mint lehetséges helyszín a MÉSZ (Magyar Építészeti Szövetség) partnerünk jóvoltából, ahol első bemutatkozó kiállításunk jó viszhangot kapott.

A kiállításmegnyitóinkhoz általában kísérő rendezvény társul, ahol lehetősége van a kiállítóknak bemutatni munkáikat egy rövid prezentáció keretén belül, ezzel is közelebbhozva a tervezői munkásságukat, továbbá interaktív módon lehetőség nyílik a tárlat látogatóinak kérdéseket feltenni az jelenlévő építészeknek akár a helyi településeket érintő aktuális építészeti problémák megvitatása terén. Valójában ez lenne a fórum egyik küldetése, élő kapcsolatot teremteni a laikus közönség és az építészeti szakma művelői között. Ezáltal lehetőség nyílhat eleven konzultációkra egymás megértésére és véleményének elfogadására, aktuális problámák megoldására, értelmezésére.

 

 

 

 

Fotó: Gráf Dóra

 

 

 


Az Ön véleménye

név:

e-mail:

hozzászólás:


biztonsági
kód:


Nem látom a kódot
- Ide Írja be a biztonsági kódot!
 

Vélemények :